Τηλεφωνική υποστήριξη

2310 574040

Πολιτική Απορρήτου

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.sede.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα της επιχείρησης να επικοινωνήσει με τον πελάτη είναι πιθανό να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.α.

Οιοσδήποτε προσωπικά στοιχεία στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας sede, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της επιτυχής λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 2472/97 ο οποίος αφορά την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία Sede εφαρμόζοντας κατά γράμμα την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας sede, αξιοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια εταιρεία ή τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα στοιχεία τα οποία διατηρεί η εταιρεία κοινοποιούνται μόνον ύστερα από αίτημα δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών ύστερα από νόμιμο αίτημα και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί των τηλεπικοινωνιών, έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης και της αντίρρησης που προβλέπεται από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.2472/1997.

Πληροφορίες που ζητούνται

Ο πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας χωρίς να παρέχει καμία προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται μόνο σε περίπτωση εγγραφής, σε περίπτωση παραγγελίας, καθώς και αν επιλεγεί η εγγραφή στο εταιρικό newsletter.

Στοιχεία όπως τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, αποστολής παραγγελίας κ.α. είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των παραγγελιών.

Σε περίπτωση απαίτησης έκδοσης τιμολογίου απαιτείται η ονομασία της εταιρείας, το Α.Φ.Μ της και η διεύθυνση της έδρας της.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του site μας, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

  • Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
  • η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
  • τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
  • η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
  • τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης λειτουργικό σύστημα

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η εταιρεία Sede, γνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων κάθε πελάτη καθώς και την διατήρηση της μυστικότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του πελάτη. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Απόρρητο Συναλλαγών

Στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές. Όλες οι πληροφορίες που παραχωρούνται από τον πελάτη είναι εμπιστευτικές και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  • Στα προσωπικά στοιχεία του πελάτη πρόσβαση έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας
  • Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη, παρά μόνο ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση του ίδιου, δικαστική απόφαση, ή απόφαση άλλης κρατικής αρχής.
  • Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την βάση της εταιρείας με έγγραφη αίτηση, ή την οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών αν υπάρχει λάθος.
  • Για την διατήρηση της ασφάλειας των συναλλαγών, στον πελάτη προτείνεται να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει με εμπιστευτικότητα και να μην τις διακινεί προς τρίτους.

Cookies

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και για την προσφορά προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, όπως κάθε εταιρεία έτσι και τα sede χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, γνωστά ως cookies. Τα αρχεία αυτά αποστέλλονται αυτόματα στον υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της εταιρείας sede να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, αναγνωρίζοντας τον συχνά επισκεπτόμενο χρήστη διευκολύνοντας την πρόσβαση αυτού.

Τα cookies είναι τελείως ανευλαβή αρχεία, δεν προκαλούν καμία βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη καθώς και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών προς τον πελάτη, για την διεκπαιρέωση των παραγγελιών και με την έξοδο του από το website διαγράφονται αυτόματα. Η χρησιμοποίηση των cookies βοηθάει στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργίας της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Κάνε εγγραφή τώρα!

Μάθε για νέα προϊόντα και προσφορές.