Δωρίζουμε Αγάπη στο Άλμα Ζωής

Δωρίζουμε Αγάπη στο Άλμα Ζωής

Ο Όμιλος  Sede στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το 2020, σύναψε συμφωνία με το Άλμα Ζωής για να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και οικονομική βοήθεια προς τις γυναίκες του συλλόγου.

Σκοπός του Άλματος Ζωής είναι η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο όπως επίσης και των μελών των οικογενειών τους, η συμβολή του στην απομυθοποίηση του καρκίνου και η ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας.

Ο Όμιλος Sede συμμετέχει ενεργά στο πολύπλευρο έργο του Οργανισμού, στηρίζοντας τις δράσεις υποστήριξης των γυναικών του συλλόγου .

Πιο συγκεκριμένα αγοράζοντας προϊόντα κομμωτικής που φέρουν το ειδικό σήμα  του Άλματος Ζωής  από τα φυσικά καταστήματα μας προσφέρουμε το καθαρό ποσό 1€/προϊόν στον οργανισμό «Άλμα Ζωής».

Η ενέργεια θα διαρκέσει για όλο το 2020.