Δωρίζουμε Αγάπη στο Άλμα Ζωής

Δωρίζουμε Αγάπη στο Άλμα Ζωής

Ο Όμιλος  Sede στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Δωρίζουμε Αγάπη, σύναψε συμφωνία με το Άλμα Ζωής για να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και οικονομική βοήθεια προς τις γυναίκες του συλλόγου.

Σκοπός του Άλματος Ζωής είναι η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών που πάσχουν όπως επίσης και των μελών των οικογενειών τους, η συμβολή του στην απομυθοποίηση του καρκίνου και η ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας.

Ο Όμιλος Sede Group  συμμετέχει ενεργά στο πολύπλευρο έργο του Οργανισμού, στηρίζοντας τις δράσεις υποστήριξης των γυναικών του συλλόγου .

Πιο συγκεκριμένα αγοράζοντας προϊόντα κομμωτικής που φέρουν το ειδικό σήμα  του Άλματος Ζωής  από τα φυσικά καταστήματα μας προσφέρουμε το καθαρό ποσό 1€/προϊόν στον οργανισμό «Άλμα Ζωής».

 

*Η ενέργεια έχει λήξη και για πιθανή μελλοντική έναρξη της θα υπάρχει ενημερωτικός οδηγός στα καταστήματα μας.